Quản lý hệ thống biểu mẫu đối với nhà cung cấp


Cách thức chuyển một báo giá cho cá nhân hay bộ phận khác?

Bằng cách bấm vào nút mũi tên đi lên và chọn Chuyển tiếp đến cá nhân hay nhóm cần Chuyển tiếp, hệ thống sẽ gửi biểu mẫu đi. Đối với biểu mẫu Hỏi hàng, ứng dụng sẽ chuyển tiếp qua tab trò chuyện CHUNG. Đối với biểu mẫu Báo giá, Đặt hàng hay Vận chuyển, ứng dụng sẽ tạo ra một tab trò chuyện mới khi chuyển tiếp.