Chung


Fama dành cho ai?

Fama là một ứng dụng nhắn tin tập trung vào tốc độ và bảo mật, nó cực kỳ nhanh, đơn giản và miễn phí. Bạn có thể sử dụng Fama trên tất cả thiết bị của mình cùng một lúc – tin nhắn của bạn đồng bộ hóa qua bất kỳ số điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính nào của bạn.

Với Fama, bạn có thể gửi tin nhắn, ảnh, video và tệp bất kỳ loại nào (doc, zip, mp3, v.v …) cũng như tạo các nhóm cho 30.000 người hoặc các kênh để phát sóng cho các đối tượng không giới hạn. Bạn có thể viết thư cho các số liên lạc trên điện thoại của bạn và tìm mọi người theo tên người dùng của họ. Do đó, Fama giống như SMS và email kết hợp – và có thể chăm sóc tất cả các nhu cầu gửi tin nhắn cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ các cuộc gọi thoại được mã hóa đầu cuối.