Chung


Fama là gì?

Fama là chữ viết tắt của “Farmer+Market”, là một ứng dụng giao tiếp giúp quản lý các hoạt động thương mại nông nghiệp trên điện thoại di động.