Fama cơ bản


Làm cách nào để sử dụng emoticons trên Fama?

Bạn có thể sử dụng các ký hiệu thông thường để tạo emoticons. Hoặc bạn có thể sử dụng emoticons của bàn phím IOS hay Android.