Usernames và tôi


Nếu ai đó tìm thấy tôi bằng tên đặt, tin nhắn và tôi trả lời, họ có biết về số điện thoại của tôi?

Người dùng khác có thể xem được số điện thoại của bạn trên Fama. Fama thúc đẩy các hoạt động giao thương, trao đổi và minh bạch thông tin. Do vậy số điện thoại bạn đăng ký sẽ được hiển thị trong các hoạt động trên Fama.