Thiết lập một cửa hàng trên Fama


Quản lý các sản phẩm bán hàng trên Fama thế nào?

Bạn có thể sử dụng công cụ đăng sản phẩm và đăng tải các thông tin cần thiết. Sau khi các thông tin được điền đầy đủ. Bạn sẽ gửi yêu cầu đăng sản phẩm lên hệ thống.

Đội ngũ của Fama sẽ kiểm tra lại các thông tin đăng tải của bạn. Nếu thông tin của bạn đạt yêu cầu sản phẩm của bạn sẽ được đăng tải. Nếu thông tin của bạn chưa đạt yêu cầu, Fama sẽ đề nghị bạn chỉnh sửa lại các thông tin phù hợp hoặc sản phẩm sẽ bị từ chối đăng tải.