Thiết lập một cửa hàng trên Fama


Quy trình thẩm định tài khoản bán hàng này thế nào?

Sau khi điền đầy đủ thông tin và hệ thống thông báo thành công. Nhân viên của Fama sẽ liên hệ với bạn để xác thực các thông tin bạn điền trong biểu mẫu. Nếu các thông tin của bạn là chính xác, tài khoản của bạn sẽ được xác thực thành công.