Nhóm và kênh


Rời một nhóm chat ra sao?

Bấm vào tên Nhóm tại cửa sổ trò chuyện và kéo xuống cuối cùng của Trang, bấm nút rời nhóm. Lưu ý mọi thông tin của bạn sau khi rời nhóm sẽ không tồn tại khi bạn rời khỏi nhóm.