Nhóm và kênh


Tạo một nhóm chat thế nào?

Bắt đầu chọn một cuộc trò chuyện mới, chọn các thành viên để tạo nhóm. Đặt tên và chọn hình ảnh cho nhóm để tạo ra một nhóm mới.