Việc cần làm


Thiết lập người chịu trách nhiệm cho công việc

Bạn chọn một trong những thành viên trong nhóm trò chuyện và phân công việc mà bạn tạo ra cho họ. Hệ thống sẽ thông báo cho người được phân nhiệm vụ biết mình được giao công việc.