Thiết lập một cửa hàng trên Fama


Thông tin bán hàng của người đại diện công ty sẽ ra sao?

Khi bạn đăng sản phẩm trên Fama, tài khoản Fama của bạn sẽ đồng thời với tài khoản doanh nghiệp. Một người dùng khác có thể thực hiện một cuộc trao đổi với bạn. Các thông tin về công ty bạn hoặc về nhiệm vụ của bạn trong công ty có thể được nhìn thấy bởi người trò chuyện với bạn.