Thiết lập một cửa hàng trên Fama


Tiêu chuẩn sản phẩm đăng trên Fama ra sao?

Các sản phẩm đăng trên Fama là các sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận theo các tiêu chuẩn của quốc gia hay quốc tế. Nếu sản phẩm của bạn không có bất kỳ chứng nhận nào bạn cần có cách để chứng minh sản phẩm của bạn là sản phẩm sạch, an toàn được người dùng tin tưởng.