Usernames và tôi


Vì sao cần đặt User name?

Nếu bạn không đặt tên và hình đại diện, Fama sẽ sử dụng số điện thoại mà bạn đăng ký là tên của bạn và hình đại diện mặc định của Fama.

Tên và hình đại diện của bạn sẽ giúp người dùng khác tìm kiếm và nhận diện ra bạn. Khi bạn đặt tên các hoạt động trao đổi và giao dịch trên Fama cũng chuyên nghiệp hơn. Bạn có thể chỉnh sửa tên và hình đại diện của bạn bất kỳ lúc nào.