Quản lý hệ thống biểu mẫu đối với nhà cung cấp


Vì sao có thể chuyển đổi từ biểu mẫu Hỏi hàng sang biểu mẫu Báo giá?

Để thuận tiện cho quá trình tạo các đơn hàng bạn có thể chuyển đổi các biểu mẫu từ Hỏi hàng sang Báo giá và ngược lại. Việc này giúp cho bạn không cần phải tạo biểu mẫu nhiều lần cho những đơn hàng gần giống nhau.

Bạn cũng có thể sử dụng lại các biểu mẫu này cho những lần đặt hàng sau.